Logo OpenWork (production deploy – branch:master)

Blog

Onze laatste artikelen

Open een markt voor mij: de nieuwe internationale avonturier

Open een markt voor mij: de nieuwe internationale avonturier

Maxime Giannini
Oprichters van start-ups en mensen die bezig zijn met innovatie, praten voortdurend over de vertegenwoordiger van de nieuwe generatie, ook het lievelingetje van de personaalsadministratie: de business developer of "bizdev". Een portret van een strateeg, die zorgt voor de internationale uitbreiding van uiterst snel groeiende ondernemingen. De "bizdev" is de nieuwe avonturier in de innovatie-economie. Zelden worden zijn taken en verantwoordelijkheden juist ingeschat. De business developer is zoveel meer dan een vertegenwoordiger. Hij moet niet alleen klanten gaan zoeken en binden op de bestaande markt maar hij moet ook nieuwe markten aanboren. Hij is een ondernemer binnen de onderneming en moet zijn opdrachten vaak vanuit het buitenland tot een goed einde brengen. In een strategie gericht op hypergroei is het betreden van nieuwe internationale markten vaak noodzakelijk voor het voortbestaan van het bedrijf. De "bizdev" moet de teams ter plaatse coördineren of moet zelf de handelingen op het terrein in goede banen leiden. Bepaalde business developers slagen er zelfs in meerdere nieuwe markten tegelijkertijd te overzien. Ze reizen van de ene hoofdstad naar de andere om er de hoofdrolspelers te ontmoeten. De business developer is één van die digitale nomaden die zowel op een kantoor als in een open space werkt, of op de trein nog snel wat werk verzet op weg naar een nieuwe klant in het buitenland. Hij moet ook de bedrijfsactiviteit en zelfs de -producten aanpassen in de beoogde landen, rekening houdend met de specifieke elementen ter plaatse. Zijn uitdaging: de activiteit in nieuwe landen opstarten, tot bloei laten komen en zelfs doen groeien in de nieuwe landen, nadat hij de nodige informatie verzamelde om binnen deze ruimte te kunnen communiceren. Business development is duidelijk geen homogeen beroep. De "bizdev" werkt met communicatie-, maar ook met commerciële of marketingtechnieken. Hij is als een Zwitsers zakmes: zijn werk varieert naargelang hij in BtoB of BtoC werkt. Alle bizdevs hebben één punt gemeenschappelijk: ze hebben talent voor internationale ontwikkeling. Bedrijven vinden het nog altijd moeilijk om transversale profielen aan te werven met genoeg ervaring en voldoende communicatiebagage die ook openstaan voor een sterk geïnternationaliseerde carrière. De bizdev wordt momenteel vooral op juniorniveau aangeworven, maar heel wat meer ervaren vertegenwoordigers beginnen belangstelling te vertonen voor dit beroep in verandering waar commerciële strijdvaardigheid en een culturele openheid voor vereist zijn. Voor de business developers is een contract van onbepaalde duur vaak een minder aangewezen statuut dan een zelfstandig statuut: freelancers of via "portage-overeenkomsten". In dit nieuwe beroep kan de bizdev dankzij zijn noodzakelijke autonomie kiezen voor een meer onafhankelijk sociaal statuut.
Labels : HQE, BREEAM, LEED… Kesaco ?

Labels : HQE, BREEAM, LEED… Kesaco ?

Maxime Giannini
Sinds 2010 is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet langer slechts een rage: het is ook en vooral een rechtsbeginsel dat beursgenoteerde ondernemingen verplicht om in hun jaarverslag een reeks informatie te vermelden met betrekking tot de sociale en milieu-gevolgen van hun activiteiten. Als een direct gevolg van deze wet en de effecten ervan op het imago en de communicatie van bedrijven over dit onderwerp, zijn veel certificeringen ontstaan om optimale naleving te verzekeren van verschillende ecologische criteria, in het bijzonder met betrekking tot de bouw of renovatie van gebouwen. De drie meest legitieme en herkende certificaten in dit domein zijn HQE, BREEAM en LEED. Deze respectievelijk Franse, Britse en Noord-Amerikaanse certificaten hebben betrekking op het ontwerp, de bouw en de exploitatie van ecologische gebouwen. Als het hun doel is om op de korte en lange termijn de milieueffecten van een bouw of renovatie te beperken - terwijl de bewoners gezonde en comfortabele leefomstandigheden worden geboden - hebben de methoden die zij gebruiken om dit te verifiëren een directe impact op de kosten voor het te certificeren bedrijf. Het duurste certificaat is HQE (Haute Qualité Environnementale), dat bestaat sinds 2004 en afgeleverd wordt sinds 17 jaar door Certivea. Het bestaat uit 14 criteria, waaronder: • Eco-constructie: relatie tussen gebouw en omgeving, materialen, low-impact werf, etc. • Eco-beheer: energie, water, afval, onderhoud. • Comfort: hygrothermisch, akoestiek, visueel, olfactorisch. • Gezondheid: sanitaire kwaliteit van ruimtes, water en lucht. Na een kost van ongeveer €20 700 om een onroerend goed van 10 000m2 te certificeren, biedt HQE nog andere energie-labels aan, die essentieel zijn in Frankrijk. Zo hadden 284 gebouwen in Ile-de-France het certificaat in 2015 verkregen. Op zijn beurt omvat de certificering van BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) iets minder criteria (een tiental), waardoor het financieel haalbaarder is. Voor eenzelfde oppervlak, moet je rekenen op €8 780. Tenslotte is LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), met 9 criteria, de goedkoopste. Ondanks dat de kost "slechts €6740" bedraagt, wordt het in Frankrijk nog weinig gebruikt. Hoewel momenteel deze drie certificeringen de bouwmarkt domineren in termen van respect voor het milieu, heeft de oprichting in 2013 van een platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, tot doel een experiment te starten met sectorlabels in de loop van 2018, wat de situatie zou kunnen veranderen. Aldus zou het bundelen van deze nieuwe spelers binnenkort de opkomst van nieuwe certificeringen mogelijk maken, zowel in termen van de modaliteiten die moeten worden gerespecteerd als de kosten die moeten worden gemaakt om deze felbegeerde labels te verkrijgen!
intrapreneurship : ondernemen van binnenuit

intrapreneurship : ondernemen van binnenuit

Maxime Giannini
Ben jij geweldig? Is het niet dat jij geweldig bent?! Je hebt altijd het juiste idee, dat klein stukje genie dat je onderscheidt. Weet je nog, dat geweldig idee waarover je sprak. Iedereen zei dat het geweldig was en je het absoluut moet doen. Ja, maar hoe? Ontslag nemen is riskant, niet? En als ik nu zeg dat dat niet moet, dat er een manier is om te ondernemen zonder alles op te zeggen; geloof je me dan? Dat zou je moeten doen! We hebben het over intrapreneurship. Ik hoor soms dat dit ondernemerschap is voor bangeriken. Euh nee! Het is gewoon een andere opvatting van de dingen. De intrapreneur heeft niet zozeer de behoefte om zijn bedrijf te verlaten, hij is tevreden met wat hij daar doet. En het is net omdat hij houdt van zijn werk dat hij een idee heeft om het bedrijf te verbeteren, een manier om zijn werk of het hele bedrijf performanter te maken. Intrapreneurship, dat is je persoonlijke project inplannen in een groter geheel, om het te perfectioneren, te verdiepen of te voltooien. Bij een groter geheel horen is geruststellend, dat is waar. Laten we het hebben over de voordelen van deze werkwijze. Want ja, er zijn veel voordelen aan intrapreneurship. Ze comineren de sterke punten van een werknemer met een ondernemer. Je hebt alle kennis en technische vaardigheden (zoals een juridische dienst, boekhouding) van het bedrijf en je collega's tot je beschikking. Je hebt de zekerheid van een werknemer. Door de bescherming tegen risico's kan je rustiger werken aan het project waardoor je gepassioneerd bent. En intrapreneurship laat u toe om vanuit uw professioneel leven de geneugten van het ondernemerschap te ontdekken. Een idee hebben en het meteen tot werkelijkheid brengen, van begin tot einde. Dit is het soort formatieve verkenning dat veel meer leert dan alle cursussen die je over het thema kunt bijwonen. Operationele en persoonlijke skills ontwikkelen, zoals creativiteit en vastberadenheid. Intrapreneurship, dat is grenzen opzoeken en ontdekken waartoe je in staat bent, vaak meer dan je denkt. Je moet niet bang zijn van ondernemerschap, en al helemaal niet van intrapreneurship. Je hebt heel de tijd ideeën. Soms slechte, soms goede en enkele uitvoerbare. Zet door als je zin hebt in ondernemen, en zie een idee uitgroeien tot iets groots.
Het verschil tussen leiderschap en management

Het verschil tussen leiderschap en management

Maxime Giannini
Managers die geen leiderschap tonen, inspireren hun werknemers niet en krijgen ze niet aan boord van projecten. Dit kan zowel een bron als een symptoom zijn van demotivatie, stress of het verlies van betekenis op de werkvloer. We associëren echter traditioneel de figuur van een leider met de baas... dus de manager. Hoe verklaar je dan de kloof die soms tussen de twee ligt? Een korte deconstructie van twee concepten die niet altijd samengaan! MANAGEMENT IS EEN PROMOTIE, LEIDERSCHAP EEN BESLISSING De functie van manager is meestal het resultaat van een promotie. Om een werknemer tevreden te houden, stellen we hem voor te promoveren tot manager. Maar management gaat niet vanzelf! Het is niet omdat iemand goed is in zijn expertise, dat hij/zij meteen een goede manager is, die teams kan managen, want dit vereist meer soft skills dan hard skills. Dit verklaart soms waarom iemand die competent is in zijn functie een slechte manager is... omdat het gewoon niet hetzelfde werk is! Omgekeerd is leiderschap geen promotie maar een beslissing. De leider van een team kan iemand anders zijn dan de manager, het is hij of zij die inspireert, die aanmoedigt en anderen motiveert om aan het werk te gaan. Hij of zij neemt initiatief, en begeleidt anderen. Dit is niet omdat het opgedragen wordt, maar een persoonlijke wens. Door zijn/haar voorbeeld, werk of enthousiasme wordt hij/zij de legitieme leider. IEDEREEN KAN EEN LEIDER ZIJN Leiderschap is geen kwestie van hiërarchie. Men kan de dominante hiërarchische positie hebben (bv: de manager), maar geen leiderschap getoond hebben. In werkelijkheid bevinden leiders zich in alle lagen van de onderneming, van het kader tot de arbeiders. Ieder kan, op zijn niveau, in haar divisie, leiderschap tonen om anderen te helpen, te adviseren, te motiveren. Iedereen kan op zijn niveau aangezet worden om initatief te tonen, om verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen. De echte uitdaging voor elke onderneming is om de leiders in alle lagen te vinden en hen te waarderen, hun vaardigheden te ontwikkelen en hun leiderschap te benutten. Maar ook om elke werknemer en medewerker aan te moedigen om een leider te worden, door het voorbeeld te zijn. DE NOOD OM OPGELEID TE WORDEN Als een manager aan leiderschap ontbreekt, komt dit vaak doordat hij gepromoveerd is zonder opgeleid te zijn. We hebben hem/haar nieuwe verantwoordelijkheden gegeven, en vaak meer werk, maar zonder hem/haar te leren hoe een team geleid moet worden. Er bestaan echter trainingen om elkaar te leren kennen, om te leren werken voor anderen, om conflicten te beheersen, om in het openbaar te spreken, om op een niet-agressieve manier te communiceren,... Deze vaardigheden worden nog maar weinig herkend en gewaardeerd in het bedrijf, maar zijn essentieel om de mannen en vrouwen van morgen te managen.
GELD MAAKT GELUKKIG, TOT OP ZEKERE HOOGTE

GELD MAAKT GELUKKIG, TOT OP ZEKERE HOOGTE

Maxime Giannini
Twee onderzoekers deden onderzoek naar het verband tussen loon en humeur. Ze hebben vastgesteld dat geld inderdaad gelukkig maakt, binnen bepaalde grenzen evenwel. Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar economie en Angus Deaton, van Princeton, publiceerden in 2010 een interessante studie in het academische tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Onderwerp van hun studie: bestaat er een verband tussen loon en geluk, en binnen welke grenzen geldt dat, volgens welke voorwaarden? Het panel bestond uit 450.000 Amerikanen. Resultaat: ja, er is wel degelijk een verband tussen loon en geluk. Grosso modo kunnen we stellen dat geld wel degelijk gelukkig maakt. Of liever omgekeerd: armoede maakt ongelukkig. "Een laag inkomen verergert de emotionele pijn die gepaard gaat met voorvallen zoals een echtscheiding, ziekte of eenzaamheid", schrijven Daniel Kahneman en Angus Deaton. GELD MAAKT GELUKKIG, TOT OP ZEKERE HOOGTE Daaruit kunnen we afleiden dat geld gelukkig maakt. Maar de twee onderzoekers hebben aangetoond dat dit enkel klopt tot een inkomen van 75.000 dollar per jaar. Met andere woorden, voor elke dollar die men extra verdient tot 75.000 dollar per jaar voegt men ook wat geluk toe aan het leven. En elke dollar minder onder dat plafond neemt wat geluk weg. Maar vanaf 75.000 dollar per jaar is dat verband verdwenen. "Misschien vormt 75.000 dollar de grens vanaf waar een verhoging van het loon niet langer mensen extra mogelijkheden biedt om te doen wat belangrijk is voor hun emotioneel welzijn, zoals tijd doorbrengen met hun geliefden, pijn en ziekte vermijden en genieten van hun vrije tijd", merken de auteurs op. Streef dus niet naar een loon van meer dan 75.000 dollar (ongeveer 65.000 euro) per jaar, het zal u er niet gelukkiger op maken en kan zelfs een negatieve invloed hebben op uw stressniveau. Bovendien kan dit extra werkuren vereisen waardoor u niet langer kunt doen wat u graag wil doen en dus geen tijd meer kan doorbrengen met wie belangrijk is voor u! "Geld maakt gelukkig", Fabien Salicis - Le Monde Après
Een veilig werkhorizon

Een veilig werkhorizon

Maxime Giannini
ZORGEN VOOR EEN BEVEILIGDE WERKOMGEVING WAT WILLEN WIJ? Al van bij het begin van het industriële tijdperk is de mens op zoek naar slechts twee zaken: een plekje vinden binnen een veilige groep en vrijheid in doen en laten. Ik wil graag eens stilstaan bij deze tegenstrijdige uitspraak die onze hersenen met een fors dilemma confronteert. Behoren tot een groep geeft ons een geborgen gevoel, we weten ons beschermd door de leden van onze samenleving. Dat houdt in dat als we samen slagen, we ook samen mislukken. De impact ervan zal steeds geminimaliseerd worden. Zelfstandig zijn betekent aan niemand toebehoren: de mens wil zijn eigen lot in handen houden, wil de vreugde voelen van een persoonlijk project dat concrete vorm krijgt en wil ook het slagen ervan aan zichzelf toeschrijven. Als hij mislukt, zal hij dat helaas ook op zich moeten nemen. HOE WERKT HET Hoe kunnen we die twee nu combineren? Hoe kunnen we anders gaan denken? Hoe kunnen we van de wereld van morgen een wereld maken waarin we kunnen toebehoren aan een veilige gemeenschap maar toch vrij zijn in doen en laten, waarbij we het verschil kunnen maken door anderen te laten meegenieten van onze sterke punten? WIE ZIJN WIJ? Openwork is ontstaan op deze grondslag: een streven naar een evenwicht tussen de behoeften van een bedrijf en de vaardigheden van een zelfstandige. Door deze laatste de bescherming en veiligheid van een vaste job te bieden en door bedrijven toegang te verschaffen tot een heleboel talenten. Het bedrijf is gelukkig een beroep te kunnen doen op deze externe mensen en de mens voelt zich voldaan in zijn verlangen om zijn eigen capaciteiten te delen maar vrij te blijven kiezen wanneer en voor wie. Nog beter is dat openwork hem de mogelijkheid biedt om deel uit te maken van een entiteit die precies denkt zoals hijzelf: anders. Als zefstandige aan de slag met de veiligheid van een vast contract? Zin om alvast kennis te maken met de werkwereld van morgen? Welkom bij Openwork, de future of work!
Interview met Bénédicte Bailleul: van arbeid in loondienst naar onafhankelijkheid

Interview met Bénédicte Bailleul: van arbeid in loondienst naar onafhankelijkheid

Maxime Giannini
Na heel haar carrière toegewijd te hebben aan opleiding, waarvan 10 jaar in algemene directie, begeleidt Bénédicte Bailleul nu bedrijven als onafhnakelijk consultant. We interviewden haar over haar carrière en haar keuzes en vroegen enkele tips voor zij die vandaag hun carrière beginnen. Wat is je achtergrond? Ik ben gepassioneerd door het ontwikkelen van competenties, ik heb heel mijn carrière in de opleiding-sector doorgebracht. Ik heb altijd in dienstverlening gewerkt, waardoor ik een dubbele pet Opleiding/Commercieel draag. Eerst bij Cegos, waar ik gedurende 15 jaar meerdere functies heb uitgeoefend: consultant, vervolgens pedagogisch verantwoordelijke, vervolgens projectmanager waarna ik lid werd van het managementcomité voor B2B-activiteit en het executive committee als directrice van de consultant-pools. Daarna werd ik Assistant Director bij Unilog It Training (CGGI) om te werken aan het ontwerp en de ontwikkeling van het outsourcing-aanbod. Vervolgens sloot ik me aan bij de groep Demos om de Outsourcing-activiteit te ontwikkelen. Uiteindelijk ben ik bij FuturSkill terecht gekomen, de opleidingstak van Manpower, als verantwoordelijke voor advies, engineering en outsourcing. Vandaag ben ik in een nieuwe fase terecht gekomen als onafhankelijk adviseur, waar ik mijn vakervaring, mijn competenties en mijn vermogen om teams te leiden wil overbrengen op bedrijven en adviesbureau's. Bénédicte Bailleul : Portret Op welke opdrachten werkt u als consultant? Voor grote bedrijven werk ik aan transformatievraagstukken voor HR, zowel strategisch als operationeel (HR-politiek, strategie en implementatie van opleiding en ontwikkeling van vaardigheden, oprichting van bedrijfsuniversiteiten, outsourcing van HR, opzetten van Gedeelde HR Service Centers). Voor trainings- en adviesbureaus grijp ik in op strategie, reorganisatie, herstructurering, operationeel management en commerciële ontwikkeling. Voor ESN (Entreprises de Services du Numérique, voorheen SSII) werk ik aan de commerciële ontwikkeling en Business Process Outsourcing (BPO). Ik werk aan adviesopdrachten en transitiemanagement. Na uw carrière als werknemer en op directieposten, wat heeft u aan "le portage salarial"? Zelfstandig adviseur worden is een echte keuze, waarvoor ik de pagina moet omslaan. Dat is niet makkelijk in het begin, maar het is een keuze die gemaakt worden. Ik probeerde in het begin deze keuze niet volledig te maken, tot ik realiseerde dat je niet tegelijk naar een job en klanten kunt zoeken. Na een hele carrière in het bedrijfsleven, zorgt de portage voor een grote vrijheid en verzekert het alle administratieve aspecten. Deze vrijheid manifesteert zich op meerdere manieren: de geboden autonomie, de diversiteit van de opdrachten, het tempo van het gekozen werk. Waarom koos u voor Openwork - Le Monde Après? Ik volgde het advies van PremiumPeers waarvan ik lid ben, een community van senior consultants gespecialiseerd in bedrijfstransformaties. Ik ben niet teleurgesteld, want Openwork heeft meerder voordelen: administratieve hulp: alles is digitaal en het team reageert heel snel. Toen ik een contract tekende, waren alle administratieve aspecten diezelfde dag geregeld. het netwerk : Openwork is een netwerk van consultants waarvoor evenementen georganiseerd worden. Ik heb aan meerdere kwalitatieve workshops deelgenomen, waar ik ook nog interessante personen ben tegengekomen. de lage commissie het sympathieke team Welk advies geeft u aan iemand die bang is om als zelfstandige te starten? Blijf niet allen: als zelfstandige heeft men de neiging om zich te isoleren. Dit is een val waarin je niet mag trappen. In tegendeel, je moet je zoveel mogelijk omringen door mensen en je netwerk ontwikkelen en onderhouden. Je netwerk is de sleutel tot alles (ontdek onze blogpost over dit onderwerp: Freelance, hoe sociaal contact op het werk houden) Wees duidelijk over je aanbod: het is belangrijk dit precies te definiëren en je te concentreren op je competenties, zonder afgeleid te worden. Blijf bijleren: vaardigheden blijven niet: je moet ze onderhouden, ze blijven verwerven en continue updaten. Dit kan met informatie op het internet, conferenties, lezen,... alles wat kan helpen om bij te leren!

1-7 of 7 résultats

1