Logo OpenWork

Blog

Tous les articles

Onze laatste artikelen

Hoe terug plezier in je werk vinden?
Hoe terug plezier in je werk vinden?
Maxime Giannini
PLEZIER IN JE WERK VINDEN, HOE DOE JE HET? Na een zware strijd om de job van je dromen te krijgen, is het vaak een teleurstelling om vervolgens in een saaie routine terecht te komen. Naast algemene demotivatie, kunnen onze vaardigheden er ook op achteruit gaan als we niet langer tevreden zijn in ons dagelijks werk. Hoewel het vaak onmogelijk is om elke dag uitzonderlijk te maken, kan je wel plezier vinden in je werk: hier enkele kleine trucs. Hoe terug plezier in je werk vinden HOE TERUG PLEZIER IN JE WERK VINDEN: ZICH FELICITEREN Jezelf regelmatig feliciteren is een belangrijk aspect van welzijn op het werk. Een stap terug zetten om uit de dagelijkse sleur te komen en het pad dat je hebt afgelegd waarderen, is een goede oefening om bewust te blijven van je vooruitgang. Het is ook belangrijk om van tijd tot tijd het oordeel van anderen te vragen, vooral van je manager, om op koerst te blijven en om een externe mening te hebben over je prestaties. Om jezelf te feliciteren is niets beter dan te genieten van kleine pleziertjes van tijd tot tijd, door je te belonen voor een uitgevoerde taak, of om je te motiveren voor moeilijk uit te voeren taken. HOE TERUG PLEZIER IN JE WERK VINDEN: TIJD EN PRODUCTIVITEIT OPTIMALISEREN We moeten de ondankbare taken die we moeten uitvoeren proberen rationaliseren, ze effectief en zo snel mogelijk uitvoeren, en liefst op een moment van de dag waarop we het productiefst zijn. Dit voorkomt dat we ze laten liggen door ons te concentreren op onze meer interessante activiteiten. Als deze activiteiten ontbreken, moet u buiten de lijntjes denken, door uw leidinggevende op de hoogte te stellen dat u bereid bent om bepaalde dossiers onder u te nemen, de uitdagingen aan te nemen die aan u worden voorgesteld of door een collectieve dimensie toe te voegen aan het werk: bespreek dossiers met collega's, neem een jonge werknemer onder je duim om zijn ervaring te delen, zoek het oordeel van collega's. HOE TERUG PLEZIER IN JE WERK VINDEN: BIJLEREN Tenslotte is het de meest effectieve manier om dagelijkse routine te vermijden, elke mogelijkheid aan te grijpen om bij te leren. Hiervoor bestaan twee systemen: het individuele opleidingsverlof (CIF) en het individuele opleidingsrecht (DIF). Het CIF is een wettige afwezigheid met als doel de deelname aan een opleiding, met of zonder diploma, waardoor een verbetering van professionele skills mogelijk wordt. Het DIF is een toegang tot een beroepsopleiding die rechtstreeks verband houdt met de activiteit van het bedrijf van de werknemer. Beide opties hebben verschillende voorwaarden en schema's, maar worden aangepast aan de behoeften van de werknemer om hem/haar in staat te stellen zijn/haar positie te verbeteren en gedurende de hele carrière te blijven leren.
Hoe het oplichterssyndroom te overwinnen
Hoe het oplichterssyndroom te overwinnen
Maxime Giannini
Hoe het "oplichterssyndroom" overwinnen: hoe laat je zelfspot achter je en voel je je meer legitiem op het werk? Je legitiem voelen in wat je doet, is één van de essentiële sleutels tot zelfvertrouwen op de werkvloer. Toch hebben veel mensen last van wat bekend staat als het "oplichterssyndroom", het gevoel niet voldoende gekwalificeerd of capabel te zijn om een positie in te nemen, succes toe te eigenen en in het algemeen geen verdienste te hebben. Dus, hoe overkom je dit oplichterssyndroom? HET OPLICHTERSSYNDROOM: DIAGNOSE Heb je last van dit beroemde syndroom? De zogenaamde "oplichters" zijn meestal mensen met een vertekend beeld van de werkelijkheid, waardoor ze een negatief beeld hebben van hun eigen prestaties en capaciteiten. Ondanks het objectieve bewijs dat ze bekwaam zijn, voelen ze zich niet zo, en schrijven ze hun persoonlijk succes toe aan externe factoren. Deze vooringenomen kijk zorgt ervoor dat ze wantrouwig zijn naar complimenten, zichzelf kleineren en alles doen om niet "ontmaskerd" te worden. Hoe kan je in deze context het oplichterssyndroom verslaan en vooruit komen? Dit schuldgevoel ten opzichte van succes en de angst om niet in staat te zijn bepaalde functies uit te oefenen, zorgt ervoor dat de "oplichters" vast raken in een angstige cirkel waaruit het moeilijk ontsnappen is. Mensen met het syndroom hebben de neiging om te denken dat er meer van hen verwacht wordt dan in de werkelijkheid het geval is, wat de oorzaak is van hun chronische ontevredenheid. Het oplichterssyndroom kan veranderen in een lijden waarven de uitingen heel concreet zijn, in het professionele of persoonlijke leven. Geconcronteerd met de angst voor een bepaalde taak, tonen de "oplichters" twee types van reacties, zegt Kevin Chassangre, psycholoog, dokter in de psychopathologie en auteur van "Behandel de zelfbenadeling, het oplichterssyndroom (éd. Dunod). De eerste reactie omvat het zo lang mogelijk uitstellen van de taak, tot men zichzelf in moeilijkheden brengt. Omgekeerd is de tweede reactie van "oplichters" om zich te overladen met werk, om zoveel mogelijk te doen om hun vermeende incompetentie te camoufleren. Dankzij de chronische ontevredenheid, creëren deze twee situaties een erg naar gevoel voor personen met het oplichterssyndroom. Dit gevoel van illegitimiteit leidt tot een ongezonde falings-cyclus die, als ze niet wordt opgelost, kan leiden tot ernstige psychische problemen. Om deze cyclus te doorbreken, moet men een minder dichotome kijk op de wereld aannemen, niet "alles of niks". In plaats van te focussen op de dingen die slecht zijn gegaan, moeten deze personen beginnen met te praten over de dingen die goed gingen, leren om complimenten te aanvaarden, en het idee van prestaties, wat zelden objectief is, loslaten. Het fenomeen van "oplichterssyndroom" is veel belangrijker dan men denkt in de maatschappij, met zware gevolgen, vaak voor de personen zelf en hun ondernemingen. Dit gevoel wordt in Frankrijk waarschijnlijk versterkt door een cultuur die succes en persoonlijk slagen onvoldoende waardeert, in tegenstelling tot onze Angelsaksische buren, die veel waarde hechten aan zij die hun ambitites en competenties niet verbergen.

1-2 of 2 résultats

1