Logo OpenWork
'

Blog

Tous les articles

Onze laatste artikelen

Tips om stress te beheersen
Tips om stress te beheersen
Bonheur, Travail
Geconfronteerd met een beproeving of een destabiliserende situatie, is het niet altijd gemakkelijk om stress te beheersen. Soms is het een gebeurtenis met hoge inzet die ons benadrukt, een andere persoon die indruk op ons maakt of de angst om het niet onder druk te kunnen doen. Stress kan, indien niet goed ervaren, een echte bron van lijden, angst en ongemak in het dagelijks leven zijn. Als u uw stress niet aankan, kunt u er snel door opgeslokt raken en het gevoel hebben dat u de controle over uw lichaam, gebeurtenissen of zelfs uw leven verliest. Hoe om te gaan met stress? Er zijn vele manieren om stress op verschillende manieren te beheersen. Elk individu zal min of meer ontvankelijk zijn voor deze methoden. Hier zijn er enkele. TIP #1: MAAK EEN VRIEND VAN JE STRESS We hebben vaak de neiging om stress te diaboliseren en te denken dat het schadelijk is voor de gezondheid. Volgens Kelly McGonagal is het niet stress op zich die onze levensverwachting zou verminderen, maar onze perceptie van stress. Als we denken dat stress slecht is voor de gezondheid, hebben we meer kans om er onder te leiden. In de werkelijkheid kan stress nuttig zijn. Wanneer hij af en toe opduikt en een test voorafgaat (zoals plankenkoorts om in het publiek te spreken bijvoorbeeld), helpt stress om het beste uit onszelf te halen. Het kloppend hart dient om ons lichaam beter te irrigeren en zo meer zuurstof rond te pompen, waardoor we alerter zijn. Onze zintuigen worden intenser en helpen ons gevoeliger en responsiever te zijn. Om van stress een vriend in plaats van een vijand te maken, moeten we erkennen dat deze ongewone symptomen van ons lichaam een manier zijn ons voor te bereiden en ons te helpen de test te doorstaan. TIP #2: ONTSPANNEN DOOR MEDITATIE Om met stress om te gaan, kunnen we onder andere meditatie gebruiken. Wees gerust, je moet geen grote verandering ondergaan of je isoleren op de top van een berg in een klooster. Meditatie is een oefening die je makelijk dagelijks kan proberen. Je kan zittend mediteren, of al wandelend, op het openbaar vervoer,... Het idee is om bewust te worden van je lichaam en het moment. Meditatie is simpelweg terug verbinding maken met het moment door te letten op je ademhaling of lichaamsensaties. Het probeert te zorgen dat je gedachten van buitenaf kunt bekijken, en niet langer een gevangene van hen te zijn. Om te beginnen met mediteren, kan je audio-gidsen volgen. Je kan deze op Youtube vinden of de app Petit Bambou testen. Een stem geeft je aanwijzingen en begeleidt je op een meditatie van 10 minuten of meer. TIP #3: ONTSPANNEN DOOR ADEMHALING Een populaire methode om stress en emoties te beheren, is de ADEMHALING. Maar let op, het gaat niet over zomaar ademhalen. Wanneer we stress hebben, hebben we de neiging om te ademen in grote trekken door onze schouders op te halen. Maar deze ademhaling in het bovenlichaam versterkt de spanning in dit gebied en stelt ons niet in staat om beter te ontspannen. De ademhaling waarvan je gaat ontspannen is daarentegen een ademhaling die door je buik gaat. Dit wordt vaak "ventrale ademhaling" genoemd, waarbij men de buim in plaats van de borstkas laat opzwellen. Dit is de natuurlijke ademhaling van baby's of iemand die vredig slaapt. De ontspannende kracht kan ervoor zorgen dat je moet geeuwen of indommelt, waardoor het ook een goed idee is om het te oefenen voordat je naar bed gaat als je slaapproblemen hebt. Er bestaan uiteraard video's met ademhalingsgidsen om je te helpen, of applicaties zoals Respirelax.
Het verschil tussen leiderschap en management
Het verschil tussen leiderschap en management
Bonheur, Travail
Managers die geen leiderschap tonen, inspireren hun werknemers niet en krijgen ze niet aan boord van projecten. Dit kan zowel een bron als een symptoom zijn van demotivatie, stress of het verlies van betekenis op de werkvloer. We associëren echter traditioneel de figuur van een leider met de baas... dus de manager. Hoe verklaar je dan de kloof die soms tussen de twee ligt? Een korte deconstructie van twee concepten die niet altijd samengaan! MANAGEMENT IS EEN PROMOTIE, LEIDERSCHAP EEN BESLISSING De functie van manager is meestal het resultaat van een promotie. Om een werknemer tevreden te houden, stellen we hem voor te promoveren tot manager. Maar management gaat niet vanzelf! Het is niet omdat iemand goed is in zijn expertise, dat hij/zij meteen een goede manager is, die teams kan managen, want dit vereist meer soft skills dan hard skills. Dit verklaart soms waarom iemand die competent is in zijn functie een slechte manager is... omdat het gewoon niet hetzelfde werk is! Omgekeerd is leiderschap geen promotie maar een beslissing. De leider van een team kan iemand anders zijn dan de manager, het is hij of zij die inspireert, die aanmoedigt en anderen motiveert om aan het werk te gaan. Hij of zij neemt initiatief, en begeleidt anderen. Dit is niet omdat het opgedragen wordt, maar een persoonlijke wens. Door zijn/haar voorbeeld, werk of enthousiasme wordt hij/zij de legitieme leider. IEDEREEN KAN EEN LEIDER ZIJN Leiderschap is geen kwestie van hiërarchie. Men kan de dominante hiërarchische positie hebben (bv: de manager), maar geen leiderschap getoond hebben. In werkelijkheid bevinden leiders zich in alle lagen van de onderneming, van het kader tot de arbeiders. Ieder kan, op zijn niveau, in haar divisie, leiderschap tonen om anderen te helpen, te adviseren, te motiveren. Iedereen kan op zijn niveau aangezet worden om initatief te tonen, om verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen. De echte uitdaging voor elke onderneming is om de leiders in alle lagen te vinden en hen te waarderen, hun vaardigheden te ontwikkelen en hun leiderschap te benutten. Maar ook om elke werknemer en medewerker aan te moedigen om een leider te worden, door het voorbeeld te zijn. DE NOOD OM OPGELEID TE WORDEN Als een manager aan leiderschap ontbreekt, komt dit vaak doordat hij gepromoveerd is zonder opgeleid te zijn. We hebben hem/haar nieuwe verantwoordelijkheden gegeven, en vaak meer werk, maar zonder hem/haar te leren hoe een team geleid moet worden. Er bestaan echter trainingen om elkaar te leren kennen, om te leren werken voor anderen, om conflicten te beheersen, om in het openbaar te spreken, om op een niet-agressieve manier te communiceren,... Deze vaardigheden worden nog maar weinig herkend en gewaardeerd in het bedrijf, maar zijn essentieel om de mannen en vrouwen van morgen te managen.
DE ONAFHANKELIJKHEID VAN FREELANCE BOVEN DE AFHANKELIJKHEID VAN HET VERLEDEN!
DE ONAFHANKELIJKHEID VAN FREELANCE BOVEN DE AFHANKELIJKHEID VAN HET VERLEDEN!
Bonheur, Travail
Waarom FREELANCE? Een maatschappij die mensen stuurt om te doen wat ze graag doen en te kiezen waarvoor ze willen, dat is wat Le Monde Après voorstelt. Wat zal u zeggen ? Eenvoudig, als de zelfstandige werkers zich ervan bewust zullen worden dat het veel interessanter is om op die manier meer gevarieerde uitdagingen en doelstellingen te krijgen. De consultants zullen voor hun werk gewaardeerd worden tijdens elke opdracht, terwijl, indien er voor één enkel bedrijf gewerkt wordt, dat bedrijf al dat verrichte werk als vanzelfsprekend beschouwt, hoeveel inspanningen er ook door de werknemer worden verricht; « logisch toch, het is onze werknemer, neen?! ». Awel neen, niemand wil vermoeid worden door eentonigheid. Een verschillende ervaring bij elke opdracht verrijkt de competenties van een persoon zoveel meer. Dit (over)ontwikkelt de aanpassingsmogelijkheden van de autonome freelancer, een competentie die onontbeerlijk is in onze wereld die in eeuwige evolutie is. En laat ons ook over autonomie spreken ! Er is niets aangenamer dan zich vrij te voelen in zijn werk zonder opgesloten te zitten in een kantoor. Het is voor de freelancer nog belangrijker om zich volledig te concentreren op het leveren van resultaten, dan om tijd te verliezen met het opstellen van regels en onveranderlijkheden hoewel het net onontbeerlijk is om te leren leven met verandering. We komen dus nog terug op deze aanpassing. De onderneming van morgen weet deze sterktes van freelance werk te gebruiken met respect voor de autonomie van de consultant. De consultant is daardoor binnengedrongen tot het hart van de strategie van de klant, of zijn opdracht nu op korte of op lange termijn vervuld wordt. Hij wordt een heel belangrijke troef in de reflectie en ontwikkeling van de projecten van het bedrijf. Het is echter niet makkelijk om zich volledig als zelfstandige te vestigen en dit zowel op administratief vlak (er moeten verschillende stappen gezet worden en dit zorgt ervoor dat de zelfstandige zich niet voor 100% kan focussen op zijn taken) als op vlak van (sociale) zekerheid (als werknemers is men immers zeker van een bepaalde bescherming). Voortaan is het voor een freelancer mogelijk om zelfstandigheid/autonomie te koppelen aan het gemak en de zekerheid die een loontrekkende heeft en dit via vennootschappen die de consultant toelaten om zijn tijd te optimaliseren en zich volledig te concentreren op zijn taken. De freelancer ziet hierdoor zijn verwachtingen om autonomie en « multi skills improvement » ingelost. Laat ons de manier waarop we denken veranderen. Laat ons anders werken.
Een veilig werkhorizon
Een veilig werkhorizon
Bonheur, Travail
ZORGEN VOOR EEN BEVEILIGDE WERKOMGEVING WAT WILLEN WIJ? Al van bij het begin van het industriële tijdperk is de mens op zoek naar slechts twee zaken: een plekje vinden binnen een veilige groep en vrijheid in doen en laten. Ik wil graag eens stilstaan bij deze tegenstrijdige uitspraak die onze hersenen met een fors dilemma confronteert. Behoren tot een groep geeft ons een geborgen gevoel, we weten ons beschermd door de leden van onze samenleving. Dat houdt in dat als we samen slagen, we ook samen mislukken. De impact ervan zal steeds geminimaliseerd worden. Zelfstandig zijn betekent aan niemand toebehoren: de mens wil zijn eigen lot in handen houden, wil de vreugde voelen van een persoonlijk project dat concrete vorm krijgt en wil ook het slagen ervan aan zichzelf toeschrijven. Als hij mislukt, zal hij dat helaas ook op zich moeten nemen. HOE WERKT HET Hoe kunnen we die twee nu combineren? Hoe kunnen we anders gaan denken? Hoe kunnen we van de wereld van morgen een wereld maken waarin we kunnen toebehoren aan een veilige gemeenschap maar toch vrij zijn in doen en laten, waarbij we het verschil kunnen maken door anderen te laten meegenieten van onze sterke punten? WIE ZIJN WIJ? Openwork is ontstaan op deze grondslag: een streven naar een evenwicht tussen de behoeften van een bedrijf en de vaardigheden van een zelfstandige. Door deze laatste de bescherming en veiligheid van een vaste job te bieden en door bedrijven toegang te verschaffen tot een heleboel talenten. Het bedrijf is gelukkig een beroep te kunnen doen op deze externe mensen en de mens voelt zich voldaan in zijn verlangen om zijn eigen capaciteiten te delen maar vrij te blijven kiezen wanneer en voor wie. Nog beter is dat openwork hem de mogelijkheid biedt om deel uit te maken van een entiteit die precies denkt zoals hijzelf: anders. Als zefstandige aan de slag met de veiligheid van een vast contract? Zin om alvast kennis te maken met de werkwereld van morgen? Welkom bij Openwork, de future of work!
Hoe het oplichterssyndroom te overwinnen
Hoe het oplichterssyndroom te overwinnen
Bonheur, Travail
Hoe het "oplichterssyndroom" overwinnen: hoe laat je zelfspot achter je en voel je je meer legitiem op het werk? Je legitiem voelen in wat je doet, is één van de essentiële sleutels tot zelfvertrouwen op de werkvloer. Toch hebben veel mensen last van wat bekend staat als het "oplichterssyndroom", het gevoel niet voldoende gekwalificeerd of capabel te zijn om een positie in te nemen, succes toe te eigenen en in het algemeen geen verdienste te hebben. Dus, hoe overkom je dit oplichterssyndroom? HET OPLICHTERSSYNDROOM: DIAGNOSE Heb je last van dit beroemde syndroom? De zogenaamde "oplichters" zijn meestal mensen met een vertekend beeld van de werkelijkheid, waardoor ze een negatief beeld hebben van hun eigen prestaties en capaciteiten. Ondanks het objectieve bewijs dat ze bekwaam zijn, voelen ze zich niet zo, en schrijven ze hun persoonlijk succes toe aan externe factoren. Deze vooringenomen kijk zorgt ervoor dat ze wantrouwig zijn naar complimenten, zichzelf kleineren en alles doen om niet "ontmaskerd" te worden. Hoe kan je in deze context het oplichterssyndroom verslaan en vooruit komen? Dit schuldgevoel ten opzichte van succes en de angst om niet in staat te zijn bepaalde functies uit te oefenen, zorgt ervoor dat de "oplichters" vast raken in een angstige cirkel waaruit het moeilijk ontsnappen is. Mensen met het syndroom hebben de neiging om te denken dat er meer van hen verwacht wordt dan in de werkelijkheid het geval is, wat de oorzaak is van hun chronische ontevredenheid. Het oplichterssyndroom kan veranderen in een lijden waarven de uitingen heel concreet zijn, in het professionele of persoonlijke leven. Geconcronteerd met de angst voor een bepaalde taak, tonen de "oplichters" twee types van reacties, zegt Kevin Chassangre, psycholoog, dokter in de psychopathologie en auteur van "Behandel de zelfbenadeling, het oplichterssyndroom (éd. Dunod). De eerste reactie omvat het zo lang mogelijk uitstellen van de taak, tot men zichzelf in moeilijkheden brengt. Omgekeerd is de tweede reactie van "oplichters" om zich te overladen met werk, om zoveel mogelijk te doen om hun vermeende incompetentie te camoufleren. Dankzij de chronische ontevredenheid, creëren deze twee situaties een erg naar gevoel voor personen met het oplichterssyndroom. Dit gevoel van illegitimiteit leidt tot een ongezonde falings-cyclus die, als ze niet wordt opgelost, kan leiden tot ernstige psychische problemen. Om deze cyclus te doorbreken, moet men een minder dichotome kijk op de wereld aannemen, niet "alles of niks". In plaats van te focussen op de dingen die slecht zijn gegaan, moeten deze personen beginnen met te praten over de dingen die goed gingen, leren om complimenten te aanvaarden, en het idee van prestaties, wat zelden objectief is, loslaten. Het fenomeen van "oplichterssyndroom" is veel belangrijker dan men denkt in de maatschappij, met zware gevolgen, vaak voor de personen zelf en hun ondernemingen. Dit gevoel wordt in Frankrijk waarschijnlijk versterkt door een cultuur die succes en persoonlijk slagen onvoldoende waardeert, in tegenstelling tot onze Angelsaksische buren, die veel waarde hechten aan zij die hun ambitites en competenties niet verbergen.

1-5 of 5 résultats

1