Blog

Tous les articles

Onze laatste artikelen

De sociale en solidaire economie, de nieuwe sector die jongeren aantrekt
Economie et Travail
Maxime Giannini
Volgens onderzoek van het Newgen Talent Centre van EDHEC, behoort de Sociale en Solidaire Economie (SSE) tot de top 3 van meest aantrekkelijke sectoren waar studenten willen werken. DE ESS, WAT IS HET? De sector van de sociale en solidaire economie (SSE) omvat een divers aantal organisaties: sociale ondernemingen, verenigingen, mutualiteiten, stichtingen, coöperaties,... Wat hen bindt is het nastreven van een doel met maatschappelijk nut, met beperkte winsten. Deze sector vertegenwoordigt 2,37 miljoen werknemers in Frankrijk en breidt zich uit... en dit komt ook tot uiting in de professionele ambities van jongeren! DE SSE TREKT STEEDS MEER JONGEREN AAN Ze zijn 20 jaar en betreden de arbeidsmarkt binnen 5 jaar... Van wat soort carrière dromen deze studenten nog voor ze beïnvloed worden door de bedrijven en de scholen waar ze afstuderen? Welke sectoren, functies, bedrijven en landen trekt ze aan? Hier enkele vraggen waarop het NewGen Talent Centre van EDHEC een antwoord biedt in juni 2017 met hun studie naar "de carrièreambities van 'prepas' bij de Grandes Écoles" Verrassing: de SSE staat op de derde plaats voor studenten die zich voorbereiden op business schools, na Finance/Bank/Verzekeringen en Consultancy! Volgens Manuelle Malot, directrice van het NewGen Talent Centre, "is de SSE een carrièrekeuze zoals een andere geworden. Door te horen dat geweldige carrières mogelijk zijn in deze sector, zijn ze geïntegreerd! De SSE heeft haar imago als een marginale sector voor hippies helemaal verloren." TIJDELIJK EFFECT OF FUNDAMENTELE VERANDERING? In dezelfde studie zien we dat wanneer jongeren wordt gevraagd naar de betekenis die ze aan hun toekomstige baan willen geven, het antwoord "om duurzame en sociale ontwikkeling te bevorderen" net zo belangrijk is geworden als "een goed leven leiden". Maar is dit een tijdelijk fenomeen of een fundamentele verandering? Volgens Matthieu Dardaillon, oprichter van Ticker for Change, organisatie die sociale ondernemers ondersteunt, maken de nieuwe generaties zich zorgen over de zoektocht naar betekenis en nut en past de SSE bij deze bezorgdheden. De sector kent ook veel professionele opportuniteiten, dankzij haar veerkracht tegen economische crises. We merken op dat de SSE tussen 2008 en 2013 banen heeft gecreërd, in tegenstelling tot de private sector. DE UITDAGINGEN VAN DE SSE VAN MORGEN De sector lijdt onder de kwetsbaarheid van sommige structuren die niet economisch levensvatbaar zijn en sterk afhangen van overheidssubsidies. Jongeren klagen ook over het precaire karakter van de aangeboden banen: slechts 61% van de werknemers in deze sector heeft een vast contract voor onbepaalde duur, wat minder is dan het gemiddelde. De SSE moet nog een weg afleggen om jongeren in goede werkomstandigheden te verwelkomen (opleidingen, salaris,...) Een andere uitdaging is om mannen aan te trekken in de sector. 68% van de werknemers zijn vrouwen. Maar voor Nicolas Hazard, oprichter van INCO, het eerste wereldwijde consortium voor de nieuwe, inclusieve en duurzame economie, is dit slechts een kwestie van tijd. Hij zegt: "vrouwen waren de early adopters, maar ik ben zeker dat ook mannen gaan volgen ...".
Open een markt voor mij: de nieuwe internationale avonturier
Economie et Travail

-

Portage Salarial
Maxime Giannini
Oprichters van start-ups en mensen die bezig zijn met innovatie, praten voortdurend over de vertegenwoordiger van de nieuwe generatie, ook het lievelingetje van de personaalsadministratie: de business developer of "bizdev". Een portret van een strateeg, die zorgt voor de internationale uitbreiding van uiterst snel groeiende ondernemingen. De "bizdev" is de nieuwe avonturier in de innovatie-economie. Zelden worden zijn taken en verantwoordelijkheden juist ingeschat. De business developer is zoveel meer dan een vertegenwoordiger. Hij moet niet alleen klanten gaan zoeken en binden op de bestaande markt maar hij moet ook nieuwe markten aanboren. Hij is een ondernemer binnen de onderneming en moet zijn opdrachten vaak vanuit het buitenland tot een goed einde brengen. In een strategie gericht op hypergroei is het betreden van nieuwe internationale markten vaak noodzakelijk voor het voortbestaan van het bedrijf. De "bizdev" moet de teams ter plaatse coördineren of moet zelf de handelingen op het terrein in goede banen leiden. Bepaalde business developers slagen er zelfs in meerdere nieuwe markten tegelijkertijd te overzien. Ze reizen van de ene hoofdstad naar de andere om er de hoofdrolspelers te ontmoeten. De business developer is één van die digitale nomaden die zowel op een kantoor als in een open space werkt, of op de trein nog snel wat werk verzet op weg naar een nieuwe klant in het buitenland. Hij moet ook de bedrijfsactiviteit en zelfs de -producten aanpassen in de beoogde landen, rekening houdend met de specifieke elementen ter plaatse. Zijn uitdaging: de activiteit in nieuwe landen opstarten, tot bloei laten komen en zelfs doen groeien in de nieuwe landen, nadat hij de nodige informatie verzamelde om binnen deze ruimte te kunnen communiceren. Business development is duidelijk geen homogeen beroep. De "bizdev" werkt met communicatie-, maar ook met commerciële of marketingtechnieken. Hij is als een Zwitsers zakmes: zijn werk varieert naargelang hij in BtoB of BtoC werkt. Alle bizdevs hebben één punt gemeenschappelijk: ze hebben talent voor internationale ontwikkeling. Bedrijven vinden het nog altijd moeilijk om transversale profielen aan te werven met genoeg ervaring en voldoende communicatiebagage die ook openstaan voor een sterk geïnternationaliseerde carrière. De bizdev wordt momenteel vooral op juniorniveau aangeworven, maar heel wat meer ervaren vertegenwoordigers beginnen belangstelling te vertonen voor dit beroep in verandering waar commerciële strijdvaardigheid en een culturele openheid voor vereist zijn. Voor de business developers is een contract van onbepaalde duur vaak een minder aangewezen statuut dan een zelfstandig statuut: freelancers of via "portage-overeenkomsten". In dit nieuwe beroep kan de bizdev dankzij zijn noodzakelijke autonomie kiezen voor een meer onafhankelijk sociaal statuut.
Labels : HQE, BREEAM, LEED… Kesaco ?
Economie et Travail
Maxime Giannini
Sinds 2010 is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet langer slechts een rage: het is ook en vooral een rechtsbeginsel dat beursgenoteerde ondernemingen verplicht om in hun jaarverslag een reeks informatie te vermelden met betrekking tot de sociale en milieu-gevolgen van hun activiteiten. Als een direct gevolg van deze wet en de effecten ervan op het imago en de communicatie van bedrijven over dit onderwerp, zijn veel certificeringen ontstaan om optimale naleving te verzekeren van verschillende ecologische criteria, in het bijzonder met betrekking tot de bouw of renovatie van gebouwen. De drie meest legitieme en herkende certificaten in dit domein zijn HQE, BREEAM en LEED. Deze respectievelijk Franse, Britse en Noord-Amerikaanse certificaten hebben betrekking op het ontwerp, de bouw en de exploitatie van ecologische gebouwen. Als het hun doel is om op de korte en lange termijn de milieueffecten van een bouw of renovatie te beperken - terwijl de bewoners gezonde en comfortabele leefomstandigheden worden geboden - hebben de methoden die zij gebruiken om dit te verifiëren een directe impact op de kosten voor het te certificeren bedrijf. Het duurste certificaat is HQE (Haute Qualité Environnementale), dat bestaat sinds 2004 en afgeleverd wordt sinds 17 jaar door Certivea. Het bestaat uit 14 criteria, waaronder: • Eco-constructie: relatie tussen gebouw en omgeving, materialen, low-impact werf, etc. • Eco-beheer: energie, water, afval, onderhoud. • Comfort: hygrothermisch, akoestiek, visueel, olfactorisch. • Gezondheid: sanitaire kwaliteit van ruimtes, water en lucht. Na een kost van ongeveer €20 700 om een onroerend goed van 10 000m2 te certificeren, biedt HQE nog andere energie-labels aan, die essentieel zijn in Frankrijk. Zo hadden 284 gebouwen in Ile-de-France het certificaat in 2015 verkregen. Op zijn beurt omvat de certificering van BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) iets minder criteria (een tiental), waardoor het financieel haalbaarder is. Voor eenzelfde oppervlak, moet je rekenen op €8 780. Tenslotte is LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), met 9 criteria, de goedkoopste. Ondanks dat de kost "slechts €6740" bedraagt, wordt het in Frankrijk nog weinig gebruikt. Hoewel momenteel deze drie certificeringen de bouwmarkt domineren in termen van respect voor het milieu, heeft de oprichting in 2013 van een platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, tot doel een experiment te starten met sectorlabels in de loop van 2018, wat de situatie zou kunnen veranderen. Aldus zou het bundelen van deze nieuwe spelers binnenkort de opkomst van nieuwe certificeringen mogelijk maken, zowel in termen van de modaliteiten die moeten worden gerespecteerd als de kosten die moeten worden gemaakt om deze felbegeerde labels te verkrijgen!
GELD MAAKT GELUKKIG, TOT OP ZEKERE HOOGTE
Economie et Travail
Maxime Giannini
Twee onderzoekers deden onderzoek naar het verband tussen loon en humeur. Ze hebben vastgesteld dat geld inderdaad gelukkig maakt, binnen bepaalde grenzen evenwel. Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar economie en Angus Deaton, van Princeton, publiceerden in 2010 een interessante studie in het academische tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Onderwerp van hun studie: bestaat er een verband tussen loon en geluk, en binnen welke grenzen geldt dat, volgens welke voorwaarden? Het panel bestond uit 450.000 Amerikanen. Resultaat: ja, er is wel degelijk een verband tussen loon en geluk. Grosso modo kunnen we stellen dat geld wel degelijk gelukkig maakt. Of liever omgekeerd: armoede maakt ongelukkig. "Een laag inkomen verergert de emotionele pijn die gepaard gaat met voorvallen zoals een echtscheiding, ziekte of eenzaamheid", schrijven Daniel Kahneman en Angus Deaton. GELD MAAKT GELUKKIG, TOT OP ZEKERE HOOGTE Daaruit kunnen we afleiden dat geld gelukkig maakt. Maar de twee onderzoekers hebben aangetoond dat dit enkel klopt tot een inkomen van 75.000 dollar per jaar. Met andere woorden, voor elke dollar die men extra verdient tot 75.000 dollar per jaar voegt men ook wat geluk toe aan het leven. En elke dollar minder onder dat plafond neemt wat geluk weg. Maar vanaf 75.000 dollar per jaar is dat verband verdwenen. "Misschien vormt 75.000 dollar de grens vanaf waar een verhoging van het loon niet langer mensen extra mogelijkheden biedt om te doen wat belangrijk is voor hun emotioneel welzijn, zoals tijd doorbrengen met hun geliefden, pijn en ziekte vermijden en genieten van hun vrije tijd", merken de auteurs op. Streef dus niet naar een loon van meer dan 75.000 dollar (ongeveer 65.000 euro) per jaar, het zal u er niet gelukkiger op maken en kan zelfs een negatieve invloed hebben op uw stressniveau. Bovendien kan dit extra werkuren vereisen waardoor u niet langer kunt doen wat u graag wil doen en dus geen tijd meer kan doorbrengen met wie belangrijk is voor u! "Geld maakt gelukkig", Fabien Salicis - Le Monde Après

1-4 of 4 résultats

1