Logo OpenWork (production deploy – branch:master)

Een veilig werkhorizon

11/21/2018

0 commentaire(s)

Maxime Giannini

ZORGEN VOOR EEN BEVEILIGDE WERKOMGEVING

WAT WILLEN WIJ?

Al van bij het begin van het industriële tijdperk is de mens op zoek naar slechts twee zaken: een plekje vinden binnen een veilige groep en vrijheid in doen en laten.
Ik wil graag eens stilstaan bij deze tegenstrijdige uitspraak die onze hersenen met een fors dilemma confronteert. Behoren tot een groep geeft ons een geborgen gevoel, we weten ons beschermd door de leden van onze samenleving. Dat houdt in dat als we samen slagen, we ook samen mislukken. De impact ervan zal steeds geminimaliseerd worden.


Zelfstandig zijn betekent aan niemand toebehoren: de mens wil zijn eigen lot in handen houden, wil de vreugde voelen van een persoonlijk project dat concrete vorm krijgt en wil ook het slagen ervan aan zichzelf toeschrijven. Als hij mislukt, zal hij dat helaas ook op zich moeten nemen.

HOE WERKT HET

Hoe kunnen we die twee nu combineren? Hoe kunnen we anders gaan denken?
Hoe kunnen we van de wereld van morgen een wereld maken waarin we kunnen toebehoren aan een veilige gemeenschap maar toch vrij zijn in doen en laten, waarbij we het verschil kunnen maken door anderen te laten meegenieten van onze sterke punten?

WIE ZIJN WIJ?

Openwork is ontstaan op deze grondslag: een streven naar een evenwicht tussen de behoeften van een bedrijf en de vaardigheden van een zelfstandige. Door deze laatste de bescherming en veiligheid van een vaste job te bieden en door bedrijven toegang te verschaffen tot een heleboel talenten.
Het bedrijf is gelukkig een beroep te kunnen doen op deze externe mensen en de mens voelt zich voldaan in zijn verlangen om zijn eigen capaciteiten te delen maar vrij te blijven kiezen wanneer en voor wie. Nog beter is dat openwork hem de mogelijkheid biedt om deel uit te maken van een entiteit die precies denkt zoals hijzelf: anders.

Als zefstandige aan de slag met de veiligheid van een vast contract?
Zin om alvast kennis te maken met de werkwereld van morgen?

Welkom bij Openwork, de future of work!

Que pensez vous de cet article ?