Logo OpenWork (production deploy – branch:master)

Hoe het oplichterssyndroom te overwinnen

11/21/2018

6 commentaire(s)

Maxime Giannini

Hoe het "oplichterssyndroom" overwinnen: hoe laat je zelfspot achter je en voel je je meer legitiem op het werk?

Je legitiem voelen in wat je doet, is één van de essentiële sleutels tot zelfvertrouwen op de werkvloer. Toch hebben veel mensen last van wat bekend staat als het "oplichterssyndroom", het gevoel niet voldoende gekwalificeerd of capabel te zijn om een positie in te nemen, succes toe te eigenen en in het algemeen geen verdienste te hebben. Dus, hoe overkom je dit oplichterssyndroom?

HET OPLICHTERSSYNDROOM: DIAGNOSE

Heb je last van dit beroemde syndroom? De zogenaamde "oplichters" zijn meestal mensen met een vertekend beeld van de werkelijkheid, waardoor ze een negatief beeld hebben van hun eigen prestaties en capaciteiten. Ondanks het objectieve bewijs dat ze bekwaam zijn, voelen ze zich niet zo, en schrijven ze hun persoonlijk succes toe aan externe factoren. Deze vooringenomen kijk zorgt ervoor dat ze wantrouwig zijn naar complimenten, zichzelf kleineren en alles doen om niet "ontmaskerd" te worden. Hoe kan je in deze context het oplichterssyndroom verslaan en vooruit komen?

Comment vaincre le syndrome de l'imposteur


Dit schuldgevoel ten opzichte van succes en de angst om niet in staat te zijn bepaalde functies uit te oefenen, zorgt ervoor dat de "oplichters" vast raken in een angstige cirkel waaruit het moeilijk ontsnappen is. Mensen met het syndroom hebben de neiging om te denken dat er meer van hen verwacht wordt dan in de werkelijkheid het geval is, wat de oorzaak is van hun chronische ontevredenheid. Het oplichterssyndroom kan veranderen in een lijden waarven de uitingen heel concreet zijn, in het professionele of persoonlijke leven. Geconcronteerd met de angst voor een bepaalde taak, tonen de "oplichters" twee types van reacties, zegt Kevin Chassangre, psycholoog, dokter in de psychopathologie en auteur van "Behandel de zelfbenadeling, het oplichterssyndroom (éd. Dunod). De eerste reactie omvat het zo lang mogelijk uitstellen van de taak, tot men zichzelf in moeilijkheden brengt. Omgekeerd is de tweede reactie van "oplichters" om zich te overladen met werk, om zoveel mogelijk te doen om hun vermeende incompetentie te camoufleren. Dankzij de chronische ontevredenheid, creëren deze twee situaties een erg naar gevoel voor personen met het oplichterssyndroom. Dit gevoel van illegitimiteit leidt tot een ongezonde falings-cyclus die, als ze niet wordt opgelost, kan leiden tot ernstige psychische problemen.

Om deze cyclus te doorbreken, moet men een minder dichotome kijk op de wereld aannemen, niet "alles of niks". In plaats van te focussen op de dingen die slecht zijn gegaan, moeten deze personen beginnen met te praten over de dingen die goed gingen, leren om complimenten te aanvaarden, en het idee van prestaties, wat zelden objectief is, loslaten.
 


Het fenomeen van "oplichterssyndroom" is veel belangrijker dan men denkt in de maatschappij, met zware gevolgen, vaak voor de personen zelf en hun ondernemingen. Dit gevoel wordt in Frankrijk waarschijnlijk versterkt door een cultuur die succes en persoonlijk slagen onvoldoende waardeert, in tegenstelling tot onze Angelsaksische buren, die veel waarde hechten aan zij die hun ambitites en competenties niet verbergen.

Que pensez vous de cet article ?