Logo OpenWork (production deploy – branch:master)

Labels : HQE, BREEAM, LEED… Kesaco ?

11/21/2018

0 commentaire(s)

Maxime Giannini

Sinds 2010 is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet langer slechts een rage: het is ook en vooral een rechtsbeginsel dat beursgenoteerde ondernemingen verplicht om in hun jaarverslag een reeks informatie te vermelden met betrekking tot de sociale en milieu-gevolgen van hun activiteiten.
Als een direct gevolg van deze wet en de effecten ervan op het imago en de communicatie van bedrijven over dit onderwerp, zijn veel certificeringen ontstaan om optimale naleving te verzekeren van verschillende ecologische criteria, in het bijzonder met betrekking tot de bouw of renovatie van gebouwen.
De drie meest legitieme en herkende certificaten in dit domein zijn HQE, BREEAM en LEED. Deze respectievelijk Franse, Britse en Noord-Amerikaanse certificaten hebben betrekking op het ontwerp, de bouw en de exploitatie van ecologische gebouwen.
Als het hun doel is om op de korte en lange termijn de milieueffecten van een bouw of renovatie te beperken - terwijl de bewoners gezonde en comfortabele leefomstandigheden worden geboden - hebben de methoden die zij gebruiken om dit te verifiëren een directe impact op de kosten voor het te certificeren bedrijf.

Het duurste certificaat is HQE (Haute Qualité Environnementale), dat bestaat sinds 2004 en afgeleverd wordt sinds 17 jaar door Certivea. Het bestaat uit 14 criteria, waaronder:
• Eco-constructie: relatie tussen gebouw en omgeving, materialen, low-impact werf, etc.
• Eco-beheer: energie, water, afval, onderhoud.
• Comfort: hygrothermisch, akoestiek, visueel, olfactorisch.
• Gezondheid: sanitaire kwaliteit van ruimtes, water en lucht.

Na een kost van ongeveer €20 700 om een onroerend goed van 10 000m2 te certificeren, biedt HQE nog andere energie-labels aan, die essentieel zijn in Frankrijk. Zo hadden 284 gebouwen in Ile-de-France het certificaat in 2015 verkregen.

Op zijn beurt omvat de certificering van BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) iets minder criteria (een tiental), waardoor het financieel haalbaarder is. Voor eenzelfde oppervlak, moet je rekenen op €8 780.
Tenslotte is LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), met 9 criteria, de goedkoopste. Ondanks dat de kost "slechts €6740" bedraagt, wordt het in Frankrijk nog weinig gebruikt.

Hoewel momenteel deze drie certificeringen de bouwmarkt domineren in termen van respect voor het milieu, heeft de oprichting in 2013 van een platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, tot doel een experiment te starten met sectorlabels in de loop van 2018, wat de situatie zou kunnen veranderen.
Aldus zou het bundelen van deze nieuwe spelers binnenkort de opkomst van nieuwe certificeringen mogelijk maken, zowel in termen van de modaliteiten die moeten worden gerespecteerd als de kosten die moeten worden gemaakt om deze felbegeerde labels te verkrijgen!

Que pensez vous de cet article ?